โลกของดอกไม้อันแสนจะมีระเบียบ
โลกของดอกไม้อันยิ่งใหญ่ ช่างวิไลตระการตายิ่งนัก
สิ่งที่มีชีวิตทั้งมวลกำลังอาศัยอยู่
ด้วยความรุ่งโรจน์ที่สำเร็จแล้ว…ด้วยความรุ่งโรจน์…
บนพื้นพิภพใต้สรวงสวรรค์นี้
ไม่มีช่องว่างระหว่างสสารและมนุษย์
สิ่งที่มีและไม่มีความรู้สึกสัมผัส
ทุกสิ่งกำลังเริงระบำ
ต้นไม้และต้นหญ้ากำลังพูด
ผืนแผ่นดินร้องเพลง
หินและก้อนกรวดกำลังส่งเสียงกระซิบ
ฝุ่นละออง และกองขยะกำลังตะโกนก้อง

 

มนุษย์กำเนิดมาจากพื้นพิภพ
บนผิวหนังของแต่ละคน โลกปรากฏอยู่ในทุกขุมขน
เทพเจ้าทั้งหลายปรากฎออกมาจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวล
แสงที่ไม่อาจจะจินตนาการได้ ส่องสว่างออกมา
ออกมาจากขุมขนอันหนึ่ง ปรากฏเป็นแสนโกฏิจักรวาล
ณ บัดนี้เอง ที่นิรันตรพุทธะได้บังเกิดขึ้น…
พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงมีโลก และทรงควบคุมทุก ๆ จักรวาลเอาไว้
ทุก ๆ จักรวาล ยังมีจักรวาลอื่น ๆ นับได้แสนโกฏิ
โลก คือ ดอกไม้
เทพเจ้า คือ ดอกไม้
ผู้ตรัสรู้ คือ ดอกไม้
ดอกไม้สีแดง
ดอกไม้สีขาว
ดอกไม้สีเขียว
ดอกไม้สีดำ
ดอกไม้สีเหลือง
ดอกไม้หลายหลากชนิด

แสงของความรักที่ฉายออกมาก็แตกต่างกัน
ชีวิตคลี่คลายมาจากชีวิต และกลับไปสู่ชีวิต
จักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเช่นนั้น
โอ้ชีวิตเหลือคณนานับ
ดอกไม้ของความกตัญญู
ดอกไม้ของความเสียใจ
ดอกไม้ของความทุกข์ทรมาน
ดอกไม้ของความเบิกบาน
ดอกไม้ของเสียงหัวเราะ
ดอกไม้ของความโกรธ
ดอกไม้ของนรก
ดอกไม้ของสวรรค์
แต่ละชนิดก็เกี่ยวเนื่องกับชนิดอื่น
และแต่ละชนิดก็ทำให้ชนิดอื่นงอกงามขึ้น

เมื่อจักษุที่แท้จริงของเราเปิดดูโลกของดอกไม้
ทุกชีวิตกำลังส่องแสง
ดนตรีส่งเสียงก้องกังวาล
ผ่านภูเขา และมหาสมุทร
โลกของคนคนเดียว กลายเป็นโลกของคนหลายล้าน
คนแต่ละคนกลายเป็นเชื้อสายของมนุษย์
สังคมกลายเป็นคนแต่ละคน
กระจกนับหลายสิบล้านกำลังสะท้อนแสงซึ่งกันและกัน
มีความตายและชีวิต ไม่มีความตายหรือชีวิต
มีชีวิตที่กำลังเปลี่ยนแปลง
มีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลง
มีสังสารวัฏ
มีนิพพาน…

เมฆเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่าง อันมืดมัวหลายอย่าง
น้ำเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามที่ต้องการ ตามชนิดของภาชนะที่รองรับ
ดอกไม้เปลี่ยนสีจากขณะหนึ่งไปสู่ขณะหนึ่ง
โลกอันแจ่มใสเช่นนั้น !
ตัวฉันที่รุ่งโรจน์เช่นนั้น !
ดอกไม้กำลังฉายแสงออกมาจากความรัก
ดอกไม้กำลังสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตทั้งมวล
ฉันเกิดมาจากดอกไม้เหล่านี้
ฉันเป็นคนก่อกำเนิดดอกไม้เหล่านี้
ฉันไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลาย
ฉันไม่มีความลึกและไม่มีขอบเขต
ฉันเป็นฝุ่นละอองที่จ้อยกะจิริด
ฉันอยู่สูงที่สุด
ฉันอยู่ต่ำที่สุด
ฉันกำทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ ฉันถูกทุกสิ่งทุกอย่างกำเอาไว้
ฉันนั่งอยู่ในกลีบดอกไม้ ฉันขี่เมฆ ฉันขี่คลื่น
ฉันเริงระบำด้วยความรัก ดอกไม้นี้ฉายแสงออกมา

ต้นไม้กำลังร้องเพลง
มวลธาตุกำลังเริงระบำ เทพเจ้ากำลังสนทนากับมนุษย์
สัตว์กำลังพบกับพระพุทธเจ้า
ฉันกลายเป็นผู้ชาย และกำเอาผู้หญิงไว้ทั้งหมด
ฉันกลายเป็นผู้หญิง และกำเอาผู้ชายไว้ทั้งหมด
ฉันคือความรัก
ฉันคือดอกไม้
ทุกชีวิตฉายแสงออกมา จากความเป็นหนึ่งในตัวของมัน
ทุกสิ่งละลายเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งของสีสรรต่าง ๆ

ฉันคือสิ่งหนึ่ง
ฉันคือหลาย ๆ สิ่ง
เพียงชั่่วขณะหนึ่ง
เพียงสถานที่อันไม่มีอะไรมาเปรียบแห่งหนึ่ง
เพียงตัวฉันที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือน
นอกจากฉันแล้วก็ไม่มีอะไรอีก
ฉันเริงระบำต่อหน้าทุกสิ่งทุกอย่าง
กำลังนั่งอยู่อย่างเงียบ ๆ
กำลังเริงระบำด้วยความกตัญญู

กำลังเริงระบำคล้ายกับคลื่นอันมหึมา
เคลื่อนไหวไปคล้ายกับเมฆสีขาว
ฉันเห็นตัวฉัน
ฉันเห็นตัวฉันผู้ซึ่งเห็นฉันด้วยความกตัญญู
ด้วยความกตัญญูที่ฉันถูกเห็น
โลกเหมือนฉัน ฉันเหมือนฉัน ฉันเหมือนผู้แสดง
ฉันเหมือนผู้ฟัง ฉันคือตัวฉัน ฉันคือคนอื่น
ฉันเป็นอิสระ ฉันไม่เป็นอิสระ ฉันไม่-ไม่เป็นอิสระ
ฉันไม่ได้มาจากที่ไหน
ฉันไม่ได้ไปที่ไหน
ฉันไม่ได้อยู่ที่ไหน
ฉันไม่ได้ยึดเกาะกับที่ไหน
ฉันมีทุก ๆ สิ่ง
ฉันไม่มีอะไรเลย
ฉันกำลังเป็นความเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่อาจจะพรรณาได้
ฉันคือความรัก ฉันคือดอกไม้
โอ้! ดอกบัวสีขาว โอ้! ดอกกุหลาบสีชมพู โอ้! ดอกรักและดอกโศก
โอ้! ต้นปาล์ม ชัยพฤกษ์ จามจุรี และกล้วยไม้
ความรักของชายและของหญิง
ดอกไม้กลีบเดียว ดอกไม้แปดกลีบ ดอกไม้พันกลีบ
ความรักง่าย ๆ หรือความรักซับซ้อน
ฉันผลิดอกเป็นดอกไม้ทั้งมวล
ฉันเร่าร้อนไปด้วยความรัก
ฉันเปล่งความรุ่งเรือง ในความรักทั้งมวล
ฉันเป็นก้อนหิน ฉันเป็นต้นสน ฉันเป็นนกคีรีบูน ทาก สิงห์โต อมีบา
ฉันเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง
ฉันเป็นฉัน ฉันเป็นดอกไม้ ฉันเป็นดอกไม้ที่มีระเบียบ
ฉันเป็นดอกไม้ที่รุ่งโรจน์ ทุกสิ่งกำลังฉายแสง
ทุกชีวิตกำลังร้องเพลง

จงมองอย่างเงียบ ๆ ปิดตาของท่านเสีย
จงฟังอย่างเงียบ ๆ ปิดหูของท่านเสีย
กลิ่นหอมของดอกไม้
เสียงสะอื้นไห้ของดอกไม้
หน้าผากของมัน แก้มของมัน
หน้าของดอกไม้ที่กำลังเปลี่ยนไปทุก ๆ หน้า
เสียงของดอกไม้
ฉันเป็นดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่อย่างไรกัน
ฉันเหมือนดอกไม้ ดอกไม้ที่รุ่งเรือง
โอ้ ! โลกของดอกไม้
โอ้! ดอกไม้
ดอกไม้
ดอกไม้.