บทนำกระบวนวิชาพฤติกรรมศาสตร์ ๑๐๑

ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ มนุษย์ยังมีความคิดฝันหรือจินตนาการ (imagination) ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ มีการบูชาเพื่อธรรมชาติจะได้ให้ความเอื้ออำนวยแก่การดำรงชีพ ซึ่งความเชื่อของมนุษย์จะเชื่อมโยงไปถึงสิ่งลึกลับ เช่นเทพเจ้า เทวดา ภูติ ผี ปีศาจ เป็นต้น

อารมณ์

อารมณ์เป็นพลังที่ทรงอำนาจอย่างหนึ่งของมนุษย์ อารมณ์อาจเป็นต้นเหตุของสงคราม อาชญากรรม ความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ และความขัดแย้งอื่นๆ อีกหลายชนิดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ในทางตรงกันข้าม อารมณ์เป็นน้ำทิพย์ของชีวิต ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสวยสดงดงามและน่าอภิรมย์

การจูงใจ

การจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ บางครั้งเราอาจถามตัวเองอยู่บ่อยๆ ว่าทำไมเราจึงต้องทำอย่างนั้น รวมไปถึงการกระทำของคนอื่นด้วย พฤติกรรมต่างๆ ของคนเราดูเหมือนว่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่ง คอยกระตุ้นหรือผลักดันอยู่ ไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะปรกติหรือผิดปกติก็ตาม

พันธุศาสตร์และพฤติกรรม

พันธุศาสตร์ มีบทบาทในการควบคุมลักษณะเฉพาะทางร่างกายบางอย่าง เช่น สีตา ความสูง และน้ำหนัก ปัจจุบันหลักฐานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า พันธุศาสตร์ยังมีบทบาทที่สำคัญมากต่อพฤติกรรมของคนเรา ทั้งในภาวะที่ปกติและผิดปกติ