โทรศัพท์ : 053 213 533
แฟกซ์: –
E-mail : chamlongclinic@gmail.com
66/2 ถนนอินทวโรรส, โค้งหลังวัดพระสิงห์,  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
จันทร์ – ศุกร์  17.00 – 20.00 น.
เสาร์  9.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 17.00 น.