บทนำกระบวนวิชาพฤติกรรมศาสตร์ 101
ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ มนุษย์ยังมีความคิดฝันหรือจินตนาการ (imagination) ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ มีการบูชาเพื่อธรรมชาติจะได้ให้ความเอื้ออำนวยแก่การดำรงชีพ เช่นในยามที่ฝนแล้ง จะมีการทำพิธีบวงสรวงเพื่อขอฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้า ซึ่งความเชื่อของมนุษย์จะเชื่อมโยงไปถึงสิ่งลึกลับ เช่นเทพเจ้า เทวดา ภูติ ผี ปีศาจ เป็นต้น ... [อ่านต่อ]
อารมณ์ (Emotion)
อารมณ์เป็นพลังที่ทรงอำนาจอย่างหนึ่งของมนุษย์ อารมณ์อาจเป็นต้นเหตุของสงคราม อาชญากรรม ความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ และความขัดแย้งอื่นๆ อีกหลายชนิดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ในทางตรงกันข้าม อารมณ์เป็นน้ำทิพย์ของชีวิต ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสวยสดงดงามและน่าอภิรมย์ ความรัก ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความพอใจ หรือความตลกขบขันล้วนแต่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าและความหมายทั้งสิ้น ... [อ่านต่อ]
การจูงใจ (Motivation)
การจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ บางครั้งเราอาจถามตัวเองอยู่บ่อยๆ ว่า ทำไมเราจึงต้องทำอย่างนั้น รวมไปถึงการกระทำของคนอื่นด้วย พฤติกรรมต่างๆ ของคนเราดูเหมือนว่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่ง คอยกระตุ้นหรือผลักดันอยู่ ไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะปรกติหรือผิดปกติก็ตาม ... [อ่านต่อ]
พันธุศาสตร์และพฤติกรรม (Genetic and Behavior)
พันธุศาสตร์ มีบทบาทในการควบคุมลักษณะเฉพาะทางร่างกายบางอย่าง เช่น สีตา ความสูง และน้ำหนัก ปัจจุบันหลักฐานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า พันธุศาสตร์ยังมีบทบาทที่สำคัญมากต่อพฤติกรรมของคนเรา ทั้งในภาวะที่ปกติและผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคลมชัก และเชาวน์ปัญญา (สติปัญญา) ภาวะเชาวน์ปัญญาอ่อน การตอบสนองต่อความเครียด การติดเหล้า ความหงุดหงิด ความก้าวร้าว และโรคทางจิตเวช แน่นอนจีน (gene) ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม แต่จะมีผลต่อพัฒนาการ และการทำงานของระบบประสาท สารเคมีในสมอง ระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ hormones ต่างๆ และปัจจัยอื่นๆ ปัจจัยเหล่านี้เมื่อรวมกันเข้าจะมีผลต่อพฤติกรรมของคนเราภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม ... [อ่านต่อ]